View Viisaampi Marketing portfolio in Pinterest.

 

Internet Explorer 6–8 ei tue kaikkia sivuston ominaisuuksia. Selainpäivitys myös tietoturvasyistä suositeltava!

 

Toimintatavat

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus, verkostoituneisuus, mukautuvuus

Ympäristö- ja yhteiskunta­vastuullisuus

Mihin Viisaampi markkinointi käytännössä sitoutuu?

Viisaampi markkinointi tarkoittaa aitoa sitoutumista ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen kaikissa markkinoinnin ja viestinnän toiminnoissa.

Kauniit julkilausumat eivät kuitenkaan auta, elleivät ne johda käytännön tekoihin. Siksi olen jakanut haasteen kuuteen yritykseni toiminnan kannalta olennaiseen osa-alueeseen, joista kussakin sitoudun joukkoon positiivisia toimintatapoja.

+ 1. Media- ja tuotantovalinnat

Viisaampi markkinointi sitoutuu:

 • käyttämään omassa lomakkeistossaan vain kierrätettyjä tai FSC/PEFC-sertifioituja paperilaatuja (tällä hetkellä Xerox Recycled+ -paperi ja Natura-kirjekuoret),
 • pitämään verkkosivustonsa uusiutuvalla energialla toimivilla palvelimilla (tällä hetkellä Scene Groupin),
 • minimoimaan oman markkinointinsa hiilijalanjälki, jätemateriaalin kertymä ja fossiilisen energian kulutus etsimällä ja käyttämällä ympäristövaikutuksiltaan positiivisimpia markkinointitoimenpiteitä, -välineitä ja -tekniikoita ja
 • pitämään oman markkinointinsa sosiaaliset vaikutukset mahdollisimman positiivisina huomioimalla tuottajien työolot (mukaanlukien mahdolliset alihankintaketjut), ja käyttämällä liikelahjoina esimerkiksi Reilun Kaupan tuotteita, kehitysyhteistyötä rahoittavia aineettomia lahjoja tai yhteiskuntavaikutuksiltaan muuten positiivisia tuotteita.

Lisäksi Viisaampi markkinointi sitoutuu:

 • suosittelemaan asiakkailleen yllämainittuja ja muita ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiltaan positiivisia markkinointiratkaisuja ja
 • tarvittaessa opastamaan asiakkaitaan niiden haltuunotossa.

+ 2. Liiketoiminnan läpinäkyvyys

Viisaampi markkinointi sitoutuu:

 • mainitsemaan työhön osallistuvat yhteistyökumppaninsa (freelancerit, yhteistyöyritykset, painot ja muut tuotantolaitokset) aina tarjousten ja tilausten yhteydessä – myös ilman erillistä pyyntöä,
 • läpilaskuttaessaan välittämään yhteistyökumppaninsa laskutuksen aina sellaisenaan asiakkaalleen lisäämättä siihen omia piilokatteitaan,
 • pitämään hinnoitteluperusteensa selkeinä ja julkisesti nähtävillä ja
 • työskentelemään aina riittävillä ja ajantasaisilla lisensseillä varustetuilla ohjelmistoilla ja fonteilla.

+ 3. Viestinnän sisältö

Vastuu suunniteltavan viestinnän sisällöstä on vaikeammin kiteytettävissä yksiselitteisiksi sitoumuksiksi kuin esimerkiksi tuotannolliset valinnat. Markkinoinnin välityksellä leviävät tietoiset ja tiedostamattomat viestit ovat kuitenkin yksi merkittävimmistä tavoista, joilla mainos- ja viestintätoimistot vaikuttavat yhteiskunnassa, joten viestinnän sisältö kuuluu ehdottomasti tähän luetteloon.

Viisaampi markkinointi pidättäytyy muun muassa:

 • yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevia halventavasta viestinnästä,
 • kehottamasta välinpitämättömyyteen luonnonvarojen kulutuksen suhteen ja
 • seksistisiä stereotypioita vahvistavasta kuvastosta.

Viisaampi markkinointi haluaa:

 • tuottaa sukupuolista, etnistä ja uskonnollista tasa-arvoa edistävää viestintää ja
 • edistää tietoisuutta ympäristöongelmiin puuttumisen tärkeydestä.

+ 4. Toimisto ja työmatkat

Viisaampi markkinointi sitoutuu:

 • käyttämään kierrätettyä toimistopaperia (tällä hetkellä Xerox Recycled+ -paperi),
 • käyttämään energiaa säästävää tulostustekniikkaa (tällä hetkellä Brotherin LED-tekniikka),
 • suosimaan 2-puoleista tulostusta,
 • suosimaan käytettyjä kalusteita (tällä hetkellä kaikki kalusteet uusiokäytössä),
 • suosimaan laitteistojen päivittämistä uusien ostamisen sijaan,
 • suosimaan työmatkoilla pyöräilyä ja julkisia kulkuvälineitä henkilöauton sijaan,
 • välttämään tarpeetonta valaistusta,
 • käyttämään tee- ja kahvitarjoiluissa vain Reilun Kaupan tuotteita ja
 • lajittelemaan jätteensä.

Viisaampi markkinointi on tietoinen työn kannalta välttämättömien elektronisten laitteiden negatiivisista ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista, ja seuraa aktiivisesti markkinoita tilanteen edistymisen varalta.

+ 5. Yhteistyökumppanit

Viisaampi markkinointi sitoutuu:

 • valitsemaan omiin toimeksiantoihinsa muuten tasavertaisista tuottajista yhteistyökumppaneiksi ne, jotka huolehtivat tunnollisimmin omista ympäristö- ja yhteiskuntavastuistaan,
 • ilmoittamaan näistä valintaperusteista potentiaalisille yhteistyökumppaneilleen ja
 • suosittelemaan valitsemiaan yhteistyökumppaneita myös asiakkailleen.

+ 6. Asiakaskunta

Viisaampi markkinointi:

 • kannustaa asiakkaitaan yhteiskunta- ja ympäristötekoihin tarjoamalla niitä vastaan 5–15 % kiinteän alennuksen tuntikorvauksestaan (lue tarkemmin hinnoittelusta),
 • opastaa heitä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta positiivisiin viestintäratkaisuihin ja
 • auttaa hahmottamaan, miten ja miksi yhteiskunnallista ja ekologista valveutuneisuuttaan kannattaa hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä.

Ensisijaisesti Viisaampi markkinointi pyrkii siis vaikuttamaan kannustamisen ja opastamisen keinoin, mutta potentiaalisen asiakkaan arvojen ollessa jyrkästi yllälueteltujen vastaisia yritys pidättää myös oikeuden kieltäytyä yhteistyöstä eettisin perustein. Norsunluutorniin ei kuitenkaan ole tarkoitus linnoittautua – Viisaampi markkinointi tekee mieluusti yhteistyötä kaltaistensa ihan tavallisten pk-yritysten kanssa. Halu vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön positiivisesti kantaa jo pitkälle!


Viisaampi markkinointi on mukana myös Sitoumus2050:ssä.

Verkostoitu­neisuus ja mukautuvuus

Kattavaa palvelua – silloin, kun sitä tarvitset

Viisaampi markkinointi on ytimeltään yhden hengen toimisto, mutta pystyy tarjoamaan kattavia markkinointipalveluita isompaankin tarpeeseen. Tämä on mahdollista laajan, sitoutuneen ja motivoituneen yhteistyöverkostoni avulla.

Kun olet aloittamassa kanssani hanketta tai pidempiaikaista asiakkuutta, kartoitamme yhdessä todelliset markkinointitarpeesi ja kokoamme verkostostani juuri niihin sopivan tiimin. Jos tarvitset 3d-mallintajaa, videoeditoijaa ja tekstintekijää, etsin heidät sinulle – jos taas kaipaat huippunopeaa kuvankäsittelijää säännölliseen kuvastourakkaan, voit luottaa siihen, että Viisaampi markkinointi järjestää sellaisen. Eikä omakaan osaamiseni ihan alkuunsa lopu.

Tyypillinen tilanne

Tyypillinen tilanne

Laaja tarve

Laaja tarve

Rajattu tarve

Rajattu tarve


Kysy lisää tai pyydä tarjous sähköpostitse samuli@viisaampi.fi.