View Viisaampi Marketing portfolio in Pinterest.

 

Internet Explorer 6–8 ei tue kaikkia sivuston ominaisuuksia. Selainpäivitys myös tietoturvasyistä suositeltava!

 

Ajankohtaista

Viisaampi blogi, uutiset, tiedotteet

Lukusuositus: Kohti kestävää hyvinvointia

14.3.2014 – , Viisaampi blogi, ei kommentteja

Päivänpolitiikka on tietenkin tärkeä aihe, mutta aika usein huomaan kaipaavani puolueiden ja etu­järjestöjen ikuisen köyden­vedon ja henkilö­keskeisen uutisoinnin rinnalle rohkeampaa pureutumista yhteis­kunnallisten ilmiöiden taustoihin ja pitkän aika­välin syy-seuraussuhteisiin.

Kohti kestävää hyvinvointia
Sitran Timo Hämäläisen toimittama julkaisu Kohti kestävää hyvinvointia – Uuden sosioekonomisen yhteiskuntamallin rakennuspuita tekee juuri tämän. Julkaisussa nostetaan katse kvartaalitasolta ja välittömästä lähiympäristöstämme vuosikymmenten mittaisiin kehityskulkuihin ja pohditaan, miten Suomi ja maailma voisi pärjätä tulevien, ennennäkemättömän suurten haasteiden edessä.

Teollistuneessa maailmassa on käynnissä historiallinen murros. Nykyiset rahoitus-, talous- ja valtionvelkakriisit ovat osa 1900-luvun yhteiskunnallisen paradigman syvempää ja pitkäaikaisempaa rakenteellista kriisiä. Tämä rakennekriisi merkitsee lopun alkua viime vuosisadalla koko teollistuneeseen maailmaan levinneelle energia- ja materiaali-intensiiviselle massatuotanto- ja -kulutusmallille.

Ehkä hieman yllättäväkin suorapuheisuus ja välitön olennaisuuksiin pureutuminen nappaa lukijan mukaansa johdannon ensimmäisistä virkkeistä lähtien. Julkaisu nivoo yhteen teollisuusyhteiskunnan murroksen, uudet taloudelliset ja henkiset ongelmamme ja lähitulevaisuuden ympäristöhaasteet ja hahmottelee näistä milteipä käsitettävän kokonaisuuden, jonka ratkomiseen myös tarjotaan käytännönläheisiä keinoja.

Kirjoitus luo kiinnostavia yhteyksiä monille tuttujen arkielämän huomioiden ja viimeisimmän tutkimustiedon välillä. Osa esitetyistä ajatuksista vahvisti kokemusperäisiä huomioitani, osa johti kokonaan uusiin oivalluksiin ja osa pakotti tarkastelemaan joitakin piintyneitä oletuksiani uudelleen – näitä, varsinkin kahta viimeksimainittua pidän hyvän tietokirjallisuuden piirteinä.

Arkielämän kasvanut epävarmuus, monimutkaisuus ja kiivasrytmisyys ovat kasvattaneet kuilun ihmismieleen kohdistuvien vaatimusten ja sen rajallisen suorituskyvyn välille. Tutkijat ovat kutsuneet tätä termillä ”monimutkaisuuskuilu” (complexity gap). Tämän kuilun umpeen kurominen on sosiaalisen ja psykologisen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Viimeaikaiset trendit, kuten ”leppoistaminen” (downshifting), ”kotoilu” (cocooning) ja jopa fundamentalismin lisääntyminen, ovat esimerkkejä erilaisista henkilökohtaisista strategioista, joiden avulla ihmiset yrittävät ratkaista kasvavaan monimutkaisuuskuiluun liittyvää ongelmaa.

Suosittelen julkaisua varauksetta kaikille ympäristöstään kiinnostuneille. Mikä hienointa, teksti on ilmaiseksi ladattavissa pdf-muodossa Sitran julkaisut-sivuilta. Kuten Hämäläinen itsekin toteaa, se on kuitenkin vasta keskustelunavaus. Näkisinkin todella mielelläni, että julkista keskustelua käytäisiin enemmän myös tällaisista aiheista – eikä vain siitä, kuka BB- tai Eduskuntatalon asukeista on viimeksi esitellyt sukuelimiään tai muuten vaan hölmöillyt. Tervetuloa siis keskustelemaan vaikkapa tuossa alla kommenttiosiossa!

Ota kantaa

Kiitos!