View Viisaampi Marketing portfolio in Pinterest.

 

Internet Explorer 6–8 ei tue kaikkia sivuston ominaisuuksia. Selainpäivitys myös tietoturvasyistä suositeltava!

 

No #FirstWorld­Problems

Ideointi

No #FirstWorldProblems

No #FirstWorldProblems -vaikuttamiskampanja – järjestökumppani edelleen haussa!

Ongelma

Yltäkylläisten maiden ihmisillä on tieto siitä, että absoluuttista köyhyyttä on olemassa, ja vaihtelevassa määrin myös ymmärrystä ongelman valtavasta laajuudesta. Tieto jää kuitenkin ulko­kohtaiseksi – esimerkiksi koskettavien tv-kampanjoiden aiheuttamat havahtumiset tahtovat olla hetkellisiä eivätkä ne yleensä aiheuta pysyvää muutosta meidän yltä­kylläisyydessä elävien asenteisiin.

Ratkaisu

No #FirstWorldProblems – mallinäkymäNo #FirstWorldProblems -kampanja: annetaan aitojen, äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten kertoa arki­päiväisistä kokemuksistaan – Twitterissä, esimerkiksi kehitys­yhteistyön tekijöiden välityksellä.

Kenttätyössä oleva kehy-työntekijä kuvailisi tuntemilleen paikallisille hankkeen idean ja tiedustelisi heidän halukkuuttaan jakaa kokemuksiaan maailmalla. Kehy-työntekijä ottaisi halukkaista profiilikuvat, loisi heille Twitter-tilit esimerkiksi järjestön tietokoneella ja kääntäisi sitten sopivin väliajoin heidän arkipäiväisiä kuulumisiaan englannin­kielisiksi twiiteiksi.

Jokaisen twiitin lopussa olisi tunniste-elementti “No #FirstWorldProblems #NFWP” – Hashtagin #FirstWorldProblems avulla erotuttaisiin “Twitter-hälystä” tuomalla viestit kaikkien ironista #FirstWorldProblems-tagia seuraavan nähtäville. Lyhennettä #NFWP klikkaamalla löytyisi sitten kaikki kampanjassa mukana olevat twiittaajat, jotta kiinnostuneet löytäisivät lisätietoa. Profiili­tekstissä olisi lyhyt kuvaus twiittaajasta sekä kampanjan www-sivun osoite.

Kampanjan www-sivu olisi tuotannollisesti kevyt sivu, johon olisi koottuna ja helposti seurattavissa kaikkien kampanjaan osallistuvien twiittaajien tunnukset, sekä tietenkin lyhyt selostus kampanjan tavoitteesta ja taustoista.

Tarvittavat resurssit Kehy-työntekijöiden ja paikallisten vapaa­ehtoisten aika. Osallistuvan järjestön/järjestöjen sisäiseen tiedottamiseen kuluva raha ja aika. Kehy-työntekijöiden käytettävissä olevat tietokoneet toimivine internet-yhteyksineen (ei tarvitse hankkia erikseen tätä käyttöä varten, mahdolliset järjestön omat tietokoneet käyvät hyvin). Kevyen kampanjasivun tuotanto­kustannukset.

Oletettu vaikutus

Riippuu mukaan saatavien järjestöjen ja vapaa­ehtoisten määrästä. Potentiaalinen “nettihitti” lisä­hyötyineen: kansain­välisen median huomio, aktiivinen puheenaihe. Lukuisia seuraajia vapaa­ehtoisille twiittaajille; heille äärimmäisen köyhyyden kokemus muuttuisi todellisemmaksi ja mahdollistaisi aidon, pitkäaikaisen asenne­muutoksen.

Toteutus­aikataulu

Kampanjaa ei ole vielä toteutettu – järjestö­kumppani on parhaillaan haussa. Tämä idea on siis vapaasti käytettävissä – tosin toivon ilmoitusta kiinnostuksesta kampanjan toteuttamisesta, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja hyödynnetään mahdolliset yhteistyöedut.

Seuraa kampanja­luonnoksen etenemistä Facebookissa.

Muita töitä

Lisää kategoriasta Ideointi